Dostosowywanie się jako jeden ze styli negocjacji

Dostosowywanie się - jest przeciwieństwem dominacji.

Świadomie rezygnuje się z zaspokojenia własnych potrzeb po to, by zrealizować interesy drugiej strony i utrzymać z nią dobre stosunki. Negocjatorzy preferujący ten styl często postrzegają drugą stronę jako przyjaciela, z którym można, a nawet trzeba żyć w zgodzie. W związku z tym w stosunku do partnera są uprzejmi, taktowni, nie okazują przewagi, są gotowi do ustępstw, ufają drugiej stronie, akceptują jej wszystkie propozycje, ulegają presji.

R.Fisher i W.Ury dostosowywanie się nazywają miękkim stylem negocjowania.Przeczytaj również:
- Integratywne negocjacje
- Kompromis
- Unikanie