Kiedy podejmować negocjacje a kiedy nie?

Przystępujemy do negocjacji, gdy:
- strony w nich uczestniczące gotowe są do zawarcia umowy,
- występuje zarówno zgodność, jak i konflikt między stronami,
- przedstawiciele obu stron mają odpowiednie kompetencje decyzyjne (nie ma sensu negocjować z kimś kto nie może podjąć żadnej decyzji),
- jest się przygotowanym do prowadzenia negocjacji.

Nie przystępujemy do negocjacji, gdy:
- oceniamy, że nasze szanse są znikome,
- jesteśmy nadmiernie podnieceni emocjonalnie, istnieją inne możliwości zaspokojenia naszych potrzeb czy realizacji zadań.Przeczytaj również:
- Dominacja
- Dostosowywanie się
- Integratywne negocjacje
- Kompromis
- Style negocjacji