Style negocjacji

Gdy negocjacje są niezbędne należy się do nich odpowiednio przygotować. Wymaga to podjęcia wielu decyzji, takich jak: kiedy i gdzie rozmawiać, jaki przyjąć styl, jakie możemy przyjąć oferty wyjściowe, czy zapraszamy mediatora, ile czasu mamy do prowadzenia negocjacji. Jednym z najważniejszych elementów jest tu określenie stylu (taktyki, strategii) negocjowania. Może on wynikać zarówno z predyspozycji osobowościowych jak i świadomego wyboru danego stylu w odniesieniu do danej sytuacji.

Wyróżnić można pięć głównych stylów negocjowania:
- dominacja,
- dostosowywanie się,
- unikanie,
- kompromis,
- integratywne negocjacje.

Style te zależą głównie od trzech zasadniczych czynników występujących prawie we wszystkich negocjacjach:
- dążenie do realizacji własnych interesów,
- dążenie do realizowania interesów drugiej strony,
- troska o wzajemne stosunki między stronami.Przeczytaj również:
- Dominacja
- Dostosowywanie się
- Integratywne negocjacje
- Kompromis
- Unikanie