Unikanie - jeden ze stylów negocjacji

Unikanie - zwane inaczej wycofywaniem się, izolacją, obojętnością, albo ucieczką, oparte jest na założeniu, że koszty ewentualnego udziału w procesie rozwiązywania konfliktu byłyby większe od korzyści, jakie dawałoby osiągnięcie porozumienia. W ten sposób nie podejmuje się żadnych aktywnych działań i liczy się na samoistne wygaśnięcie konfliktu.

Stosowanie unikania przez jednego lub obu negocjatorów powoduje, że straty ponoszą obydwie strony. Często wyniszczają się nawzajem, upokarzają.

Styl ten stosowany jest zazwyczaj podczas wszelkich sporów o charakterze ambicjonalnym.Przeczytaj również:
- Integratywne negocjacje
- Kompromis